Typy filtrów

Filtry powietrza

Dzięki zwiększeniu stopnia odpylania w filtrze powietrza minimalizowane jest zużycie tłoków, pierścieni tłokowych i gładzi cylindra. Dostosowane do charakterystyki silnika i komory montażowej filtry powietrza efektywnie niwelują zbędne odgłosy zasysania.

Odśrodkowe filtry oleju

Filtry te stosowane są jako filtry bocznego strumienia oleju w połączeniu z filtrami głównego strumienia oleju. Najdrobniejsze cząsteczki, które przechodzą przez filtr strumienia głównego, odfiltrowywane są przez filtry bocznego strumienia oleju. Dzięki temu proces filtracji jest wyjątkowo skuteczny.

Filtry mocznikowe

Filtry mocznikowe filtrują w nowoczesnych systemach uzdatniania spalin z katalizatorem SCR (Selective Catalytive Reduction) roztwór mocznika, chroniąc dzięki temu komponenty systemu przed nadmiernym zużyciem.

Filtry płynu chłodzącego

Filtry płynu chłodzącego chronią układ chłodzenia silnika przez filtrowanie zanieczyszczeń i dozowanie zawartych w filtrze dodatków do układu chłodzenia.

Filtry paliwa

Nawet najmniejsze zanieczyszczenia w układzie paliwowym mogą prowadzić do poważnych usterek. Szczególnie nowoczesne układy wtryskowe wymagają ekstremalnie czystego, niepulsacyjnego, homogenicznego dopływu paliwa.

Filtry oleju

Ciała obce, które przenikają do silnika wraz z paliwem lub powietrzem dolotowym oraz metaliczny ścier, który powstaje w silniku, są usuwane z obiegu oleju i zatrzymywane w filtrze.

Osuszacze powietrza

Osuszacze powietrza stosuje się w pneumatycznych układach hamulcowych do wchłaniania zawartej w sprężonym powietrzu wilgoci. Zapobiega to gromadzeniu się kondensatu i wynikającemu stąd nieprawidłowemu działaniu układu hamulcowego.

Filtry oleju przekładniowego dla automatycznych skrzyń biegów

Filtry oleju przekładniowego do automatycznych skrzyń biegów mają za zadanie chronić skrzynię biegów przed wnikaniem do niej ciał obcych. Optymalna filtracja cząsteczek zwiększających zużycie, jak np. metaliczny ścier, zapewnia zachowanie sprawności skrzyni biegów i zwiększa jej żywotność eksploatacyjną.

Filtry specjalne

Stałe ulepszanie procesów produkcyjnych oraz długoletnie doświadczenie w zakresie budowy filtrów umożliwiają nam projektowanie i produkowanie filtrów zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klientów.

Filtry specjalne KS Kolbenschmidt możemy zaprojektować do wszystkich grup filtrów i zakresów zastosowania.

Filtry kabinowe

Filtry kabinowe zapobiegają wnikaniu do kabiny pojazdu przez instalację wentylacyjną ciał obcych z otaczającego powietrza, takich jak kurz, pyłki, zarodniki i sadza. Kabinowe filtry węglowe absorbują – oprócz mikrofiltracji cząstek stałych – nieprzyjemne zapachy, szkodliwe gazy, takie jak tlenek azotu, dwutlenek siarki, ozon czy węglowodory i w 95% chronią przed nimi kabinę pojazdu.

Filtry gazu

Filtry gazu stosuje się w samochodowych instalacjach gazowych (LPG), ich zadaniem jest ochrona instalacji wtryskowej przed zanieczyszczeniami. Warunkiem trwałej i prawidłowej pracy instalacji LPG jest regularna wymiana filtra gazu w zalecanych przez producenta interwałach czasowych. W zależności od sposobu eksploatacji instalacji LPG filtr zainstalowany jest w strefie fazy gazowej lub w strefie fazy płynnej.
Oferowane aktualnie przez firmę KS KOLBENSCHMIDT filtry są przeznaczone wyłącznie dla fazy gazowej i są stosowane w najróżniejszych instalacjach gazowych.