Oferta produktów

Elektryczne pompy płynu chłodzącego CWA 501) , CWA 100, CWA 200, CWA 400
1) np. CWA 50: Cooling Water Aggregate, moc 50 W

Produkt pod lupą – zalety

 • Układ chłodzenia stanowi obieg zamknięty. Jego zadaniem jest zapewnienie równowagi termicznej w silniku.
  Płyn chłodzący odbiera ciepło z bloku silnika i głowicy cylindrów i przekazuje je powietrzu otoczenia przez chłodnicę.
  Dopiero optymalna temperatura zapewnia optymalne warunki pracy, wysoki współczynnik sprawności silnika, dokładne spalanie mieszanki i redukcji wartości emisji.
 • Typowe mechaniczne pompy wody są napędzane bezpośrednio przez silnik. Gdy silnik pracuje, tłoczą one ciągle płyn chłodzący, nawet jeżeli chłodzenie nie jest konieczne.
 • Elektryczna pompa płynu chłodzącego ze zintegrowanym regulatorem elektronicznym jest natomiast włączana z żądaną prędkością obrotową tylko wtedy, gdy chłodzenie jest potrzebne. Przy uruchamianiu zimnego silnika elektryczna pompa płynu chłodzącego nie tłoczy. Dzięki temu silnik szybciej osiąga temperaturę roboczą. Elektryczna pompa płynu chłodzącego może zapewnić dostateczną skuteczność chłodzenia także na biegu jałowym albo po wyłączeniu silnika, ponieważ nie jest zależna od prędkości obrotowej silnika. Takie zgodne z zapotrzebowaniem chłodzenie silnika zmniejsza wymaganą moc, a przez to straty tarciowe, zużycie paliwa i emisje substancji szkodliwych.
 • W nowoczesnych silnikach elektryczne pompy płynu chłodzącego znacznie przyczyniają się do redukcji emisji.
 • Elektryczne pompy płynu chłodzącego są montowane poza silnikiem. Silnik elektryczny pompy płynu chłodzącego jest chłodzony płynem chłodzącym.
 • Napędzane elektrycznie pompy płynu chłodzącego pracują niezależnie od silnika i zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem.
 • Dostosowane do zapotrzebowania chłodzenie zapewnia szczególnie w fazie uruchamiania zimnego silnika do oszczędności paliwa, a więc redukcji emisji spalin.
 • Prędkość obrotowa pompy i wydajność tłoczenia są niezależne od prędkości silnika. Są one ustawiane przez sterownik w sposób umożliwiający zawsze osiąganie optymalnych wartości roboczych.
 • Płynna regulacja dzięki sterowaniu na podstawie współczynnika PWM („współczynnika wypełnienia impulsów“)
 • Wydajność tłoczenia niezależna od prędkości obrotowej silnika
 • Możliwość diagnostyki

Zakresy zastosowań

 • chłodzenie silników samochodów osobowych
 • chłodzenie różnych agregatów pomocniczych
 • klimatyzacja
 • chłodzenie powietrza doładowującego w samochodów osobowych i pojazdów użytkowych
 • chłodzenie napędów i akumulatorów w pojazdach hybrydowych i elektrycznych
 • chłodzenie skrzyń biegów

Warianty

Elektryczne pompy płynu chłodzącego dostępne są w różnych klasach mocy od 50 do 400 W.
Oprócz seryjnych części zamiennych dostępny jest wariant uniwersalny CWA 100.