Stożki zaworów

Stożki zaworów muszą połączyć talerz sprężyny zaworowej z zaworem w taki sposób, by sprężyna zaworowa zawsze utrzymywała zawór w wymaganej pozycji.O ile wcześniej używano stożków toczonych, dzisiaj standardem w przypadku średnic trzonków zaworów do 12,7 mm (1/2 cala) są stożki zaworów wybijane na zimno.Stożki zaworów zostały unormowane przez TRW w celu ograniczenia różnorodności wariantów. Precyzyjne wybijanie gwarantuje stałą jakość i zapewnia wymienność.

Stożki zaworów dzieli się według funkcji na dwie grupy:

  • Połączenie zaciskowe, zapewniające zamknięte połączenie siłowe między zaworem, stożkiem i sprężyną talerzową.
  • Połączenie niezaciskowe, umożliwiający swobodny obrót zaworu.

Przy wymianie zaworów należy też koniecznie użyć nowych stożków!