Prowadnice zaworów

Zadaniem prowadnicy zaworu jest przyjmowanie sił bocznych działających na trzonek zaworu.

Prowadnica zaworu centruje zawór na gnieździe zaworowym i odprowadza część ciepła z głowicy zaworu przez trzonek zaworu do głowicy cylindrów.

Ze względu na tak ekstremalne obciążenia jakość prowadnic zaworów zależy w decydującym stopniu od materiału i jego właściwości.

Materiały

Prowadnice zaworów wykonuje się z materiałów o dobrych parametrach ślizgu i odporności termicznej. Szczególnie sprawdzonymi materiałami są w tym zakresie żeliwo szare i mosiądz z dobranymi odpowiednio składnikami stopowymi.

G1

Żeliwo szare z o strukturze perlitycznej. Ten materiał odznacza się dobrą odpornością na zużycie i nadaje się na prowadnice poddawane normalnym obciążeniom.

G2

Żeliwo szare o strukturze perlitycznej i zwiększoną zawartością fosforu. Siatkowa struktura fosforu zapewnia zwiększoną odporność na zużycie i lepsze parametry pracy awaryjnej. Do silników poddawanych średnim obciążeniom.

G3

Żeliwo szare o strukturze perlitycznej i zwiększonej zawartości fosforu oraz zwiększonej zawartości chromu. Do silników o szczególnie wysokim stopniu doładowania.

B1

Stop CuZnAl. Ten materiał odznacza się dobrą odpornością na zużycie i dobrymi własnościami ślizgowymi. Prowadnica nadaje się do stosowania w silnikach poddawanych obciążeniom normalnym do średnich.

Wymiary główne

D = średnica zewnętrzna
d1 = średnica kołnierza
d = średnica otworu
L = długość całkowita

Montaż

Tło techniczne

W głowicy cylindrów prowadnica zaworu jest trzymana we właściwej pozycji dzięki połączeniu wtłaczanemu. Przy wtłaczaniu w otwór ślepy obudowy głowicy cylindrów prowadnica zaworu jest zawężana promieniowo. Otwór ślepy obudowy jest z kolei poszerzany. Wielkość tej deformacji jest z jednej strony zależna od stosunku między średnicą otworu ślepego obudowy i średnicą zewnętrzną prowadnicy, a z drugiej strony od sztywności obu tych elementów. W razie znacznych różnic sztywności ścianki obudowy deformacja radialna na jej długości może być bardzo zróżnicowana.

Montaż

Przy montażu i demontażu prowadnic zaworów zapewnić prawidłowe rozgrzanie głowicy cylindrów (dane producenta silnika). Do montażu i demontażu należy używać odpowiednich trzpieni montażowych. Dodatkowe ochłodzenie prowadnic znacznie ułatwia montaż.

Po montażu

Przed montażem zaworu w prowadnicy należy sprawdzić, czy otwór prowadnicy zaworu ma jeszcze kształt walcowy, tzn. posiada w każdym miejscu żądaną średnicę. Motorservice zaleca generalnie korektę średnicy i kształtu otworu przez rozwiercenie rozwiertakiem.

Orientacyjne wartości luzu montażowego między prowadnicą zaworu i trzonkiem zaworu:

Średnica trzonka zaworuLuz: Zawory wlotoweLuz: Zawory wylotowe
6 do 7 mm
10 - 40 μm
25 - 55 μm
8 do 9 mm
20 - 50 μm
35 - 65 μm
10 do 12 mm
40 - 70 μm
55 - 85 μm