Łożyska ślizgowe

Panwie łożysk ślizgowych

Panwie łożysk ślizgowych są stosowane zarówno jako łożyska korbowodów, jak i jako łożyska główne. Mają one postać cienkościennych panwi dwumetalowych.

Łożyska dwumetalowe

Łożyska dwumetalowe mają stalowy grzbiet, na który naniesiony jest metodą platerowania stop łożyskowy, przeważnie aluminium z domieszkami cyny i miedzi.

Łożyska trójmetalowe

W przypadku łożysk trójmetalowych stop łożyskowy (brąz) jest nanoszony metodą odlewową lub metodą spiekania na stalowy grzbiet.

Łożyska ślizgowe o metalowej powłoce bieżnej nanoszonej metodą napylania

Łożyska ślizgowe o metalowej powłoce bieżnej, nanoszonej metodą napylania katodowego, stosuje się we wszystkich nowoczesnych silnikach wysokoprężnych, w przypadku których obciążalność zwykłych łożysk dwu- i trójmetalowych jest niewystarczająca ze względu na dużą moc silnika.

Panwie łożysk ślizgowych bez wypustów ustalających

Panwie łożysk ślizgowych bez wypustów ustalających ułatwiają maszynowy montaż silników u producenta. Wypusty ustalające nie są potrzebne do prawidłowej pracy łożyska.

Panwie łożysk korbowodów

Panwie łożysk korbowodów są panwiami typu semi-finished (nieobrobionymi), co oznacza, że po wciśnięciu do korbowodów wymagają jeszcze obróbki na żądany wymiar znamionowy.

Typy łożysk w silnikach

1. Łożyska wałków rozrządu

2. Tuleje dźwigienek zaworowych

3. Tuleje korbowodów

4. Łożysko główne

5. Podkładki oporowe

6. Łożysko pasowane

7. Łożysko korbowodu