jumpToMain

Znak firmowy wydawcy

MS Motorservice International GmbH

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Dojazd

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

Nawiąż kontakt


 

A Rheinmetall Company

Zarząd: Tobias Kasperlik (Przew.), Régis Serrano

Siedziba spółki:  Neuenstadt

Wpis do rejestru handlowego: Amtsgericht Stuttgart - HRB 105964

Numer VAT:  DE 177711084

1. Odpowiedzialność za treści

Wszystkie informacje zostały udostępnione przez firmę MS Motorservice International GmbH bez zobowiązań i z wykluczeniem gwarancji lub zabezpieczeń.

Informacje zawarte w ofercie internetowej zostały dokładnie zbadane i sprawdzone przez firmę MS Motorservice International GmbH. Mimo to, nadal mogą pojawiać się pomyłki, niepełne informacje bądź też udostępnione informacje zmieniły się w międzyczasie. Za prawidłowość, aktualność lub jakość udostępnionych informacji firma MS Motorservice International GmbH nie może więc wziąć gwarancji lub odpowiedzialności. Odpowiedzialność firmy MS Motorservice International GmbH za szkody, w szczególności bezpośrednie lub pośrednie oraz materialne i niematerialne, powstałe w wyniku wykorzystywania lub nieprawidłowego wykorzystywania informacji ze stron MS Motorservice International GmbH, jest wykluczona, jeśli nie wynika z zamiaru lub poważnych zaniedbań firmy MS Motorservice International GmbH.

MS Motorservice International GmbH wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania, usuwania części stron lub całej oferty bądź czasowego lub całkowitego zakończenia publikacji bez specjalnego powiadomienia. Nie ma obowiązku aktualizacji informacji na stronach internetowych.

Mimo że MS Motorservice International dokłada wszelkich starań, aby na stronach internetowych MS Motorservice International GmbH nie było wirusów, firma MS Motorservice International nie może zagwarantować, że ich nie będzie. Przed pobraniem informacji użytkownik jest zobowiązany do zadbania o odpowiednie środki bezpieczeństwa i skanowanie antywirusowe w celu własnej ochrony.

2. Prawa autorskie

Treść i struktura stron internetowych MS Motorservice International GmbH podlegają ochronie prawa autorskiego i innych przepisów dotyczących ochrony. Całkowite lub częściowe kopiowanie, przetwarzanie, przekazywanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie informacji i pozostałych treści stron internetowych MS Motorservice International GmbH (elektronicznie, cyfrowo lub w inny sposób), a w szczególności wykorzystywanie tekstów, części tekstów lub materiałów zdjęciowych, a także znaków firmowych i towarowych, wymagają uprzedniej pisemnej zgody firmy MS Motorservice International GmbH.

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH