jumpToMain
Zanieczyszczona pompa paliwowa Na rysunku przedstawiona jest silnie zanieczyszczona pompa paliwowa. Obudowa została usunięta i widać ściekający osad zanieczyszczeń.

Zanieczyszczone paliwo

Uszkodzenia spowodowane zanieczyszczeniem

Pierburg | Motorservice
Powrót do strony wyszukiwania

Informacje dotyczące diagnostyki

Dlaczego pompa paliwa ulega uszkodzeniu? Jak zanieczyszczenia dostają się do układu paliwowego? Dlaczego długi postój samochodu jest niekorzystny? Dlaczego należy ściśle przestrzegać okresów międzyprzeglądowych filtra? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

41701
Zanieczyszczona pompa paliwowa Na rysunku przedstawiona jest silnie zanieczyszczona pompa paliwowa. Obudowa została usunięta i widać ściekający osad zanieczyszczeń.
Najczęstszymi przyczynami usterek w układzie paliwowym albo przedwczesnych awarii pomp paliwowych są zanieczyszczenia różnej wielkości cząstkami.

Mają one różne skutki działania:
 • zatykanie filtrów
 • zmniejszenie wydajności
 • nadmierna emisja dźwięku przez pompę
 • praca pompy na sucho
 • zablokowanie zespołu tłoczenia

Może to być spowodowane:
 • obecnością cząstek rdzy albo wapnia («szkody spowodowane obecnością wody»)
 • zanieczyszczeniem zbiornika paliwa spowodowanym przez czynniki zewnętrzne (np. przy tankowaniu)
 • starzeniem paliwa wskutek długiego postoju (wytwarzanie się osadów)
 • nieprzestrzeganiem terminów przeglądów (wymiany filtra)
 • nieodpowiednią jakością paliwa
 • starymi, porowatymi wężami paliwowymi
 • zanieczyszczeniem albo wprowadzeniem wody przez przetarty wąż odpowietrzający zbiornik lub przez niewłaściwe, późniejsze ułożenie tego węża
41695
Widok na rozciętą obudowę pompy z pierścieniem zębatym E3T – zapchaną osadami
41707
Zablokowany zespół tłoczenia (pierścień zębaty trochoidalny) pompy z pierścieniem zębatym E3T
Zatykanie fi ltrów

Zatkanie zanieczyszczeniami fi ltra paliwa albo fi ltra sitkowego po stronie ssania daje najpierw następujące objawy:
 • obniżona wydajność
 • za małe ciśnienie
 • nadmierna emisja hałasu przez pompę paliwową
 • przerywanie zapłonu (przez wytwarzanie się pęcherzyków pary)
 •  
 • Może to doprowadzić do awarii pompy paliwowej, uniemożliwiającej dalszą jazdę.

Większość nowoczesnych pomp paliwowych jest przepłukiwanych przez paliwo i tym samym smarowanych oraz chłodzonych. Jeżeli nie następuje to w dostatecznym stopniu, np. wskutek zapchania fi ltra wstępnego albo sitkowego na dopływie do pompy paliwowej, powstaje zagrożenie «pracą na sucho». Praca na sucho doprowadza bardzo szybko do uszkodzenia pompy.
41710
Zatarcia spowodowane pracą na sucho - Praca na sucho spowodowała stopienie się części z tworzywa sztucznego w pompie paliwowej
Pompy paliwowe typoszeregów E1F, E2T i E3T posiadają fi ltry sitkowe po stronie ssania. Ten mały «fi ltr wstępny» stanowi zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami. Badania pomp paliwowych zgłoszonych do reklamacji wykazały, że fi ltr sitkowy często jest zapchany zanieczyszczeniami zawartymi w zasysanym paliwie.

Przy późniejszym montażu pompy E1F należy pamiętać, że: przy pracy na oleju napędowym należy usunąć fi ltr sitkowy, ponieważ wskutek większej lepkości oleju napędowego może dojść do problemów w niskich temperaturach.
41698
Filtr sitkowy pompy łopatkowej E1; F z lewej strony zapchany – z prawej strony nowy
41704
Zanieczyszczony fi ltr sitkowy pompy z pierścieniem zębatym E3T
41713
Zespół tłoczenia z pierścieniem zębatym

Powiązane artykuły

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH