jumpToMain
3293

Uszkodzenia zaworów i ich przyczyny

TRW Engine Components | Motorservice

Zawór nie zamyka się prawidłowo? Możliwa przyczyna to błędnie ustawiony luz zaworu − lub gniazdo zaworowe wzgl. prowadnica zaworów nie zostały centrycznie dostrojone. Także zbyt duży lub zbyt mały luz prowadnicy zaworu może mieć fatalne skutki. Przegląd możliwych uszkodzeń zaworów i ich przyczyn znajduje się w tym artykule.

Błędy przy montażu i ustawianiu

Nieprawidłowe ustawienie luzu zaworowego

Przyczyna:
Został ustawiony za mały luz zaworowy albo nie zostały zachowane interwały konserwacyjne.

Skutek:
Zawór nie zamyka się prawidłowo. Gazy spalinowe przepływające przez gniazdo zaworu nagrzewają grzybek zaworu. Dochodzi do przegrzania i przepalanie grzybka zaworu w obszarze gniazda.

3311
3294

Błędy przy montażu sprężyny zaworowej

Przyczyna:
Sprężyna nie została prawidłowo osadzona przy montażu. Skręcenie wytworzyło moment zginający (M) działający bocznie na trzonek zaworu.

Skutek:
Wynikające stąd przemienne obciążenie zginające doprowadziło do zniszczenia prowadnicy zaworu i w końcu do złamania końca trzonka zaworu.

3296
3297

Błędy montażu popychaczy hydraulicznych

Przyczyna:
Po montażu popychaczy nie został zachowany wymagany czas do momentu uruchomienia silnika (min. 30 min). Nadmiar oleju w przestrzeni roboczej popychacza nie miał dość czasu na ulotnienie się.

Skutek:
Po przedwczesnym uruchomieniu silnika zawory biją w tłoki, ulegają wygięciu albo pękają.

3298
3299

Błędy obróbki

Błędy równoległości gniazda zaworu albo prowadnicy zaworu

Przyczyna:
Gniazdo albo prowadnica zaworu nie zostały obrobione centrycznie.

Skutek:
Zawór nie zamyka się prawidłowo, przegrzewa się i ulega przepaleniu w obszarze gniazda. Wskutek jednostronnego obciążenia grzybka zaworu mogą też występować pęknięcia zmęczeniowe w obszarze przejścia trzonka w grzybek.

occur as a result of the unilateral stress of the valve head.

3300
3301

Za duży luz prowadnicy zaworu

Przyczyna:
Luz prowadnicy zaworu jest zbyt duży, ponieważ prowadnice zaworów są mocno zużyte albo zostały nadmiernie starte podczas naprawy.

Skutek:
Wskutek wnikania gorących gazów mogą powstawać znaczne ilości nagaru w obszarze prowadzenia trzonka. Ruch zaworu jest utrudniony, nie zamyka się i występują przegrzania (nadpalenia, kanały wyrzutowe) w powierzchni gniazda.

3293
3302

Za mały luz prowadnicy zaworu

Przyczyna:
Przy wymianie prowadnic zaworów została przewidziana za mała średnica prowadnic.

Skutek:
Niedostateczne smarowanie, utrudniony ruch i otarcia trzonka zaworu w prowadnicy. Jako uszkodzenia wtórne mogą wystąpić m. in. przegrzania grzybka i/lub obszaru gniazda.

3303
3304

Montaż zużytych części

Stosowanie zużytych zamków zaworów

Przyczyna:
Przy wymianie zaworów zostały użyte stare, zużyte zamki zaworów.

Skutek:
Użycie zużytych zamków zaworów może spowodować poluzowanie mocowania zaciskowego we wkładzie. Dochodzi do korozji ciernej trzonka i osłabienia zaworu w tym obszarze. Może to prowadzić do pęknięć zmęczeniowych.

3305
3306

Montaż uszkodzonych popychaczy/dźwigienek zaworowych

Przyczyna:
Siła popychacza działa na powierzchnię końca trzonka zaworu nieśrodkowo.

Skutek:
Dochodzi do jednostronnego zużycia trzonka i jego końca. Wywołane nieśrodkowym działaniem siły obciążenie trzonka zaworu siłami poprzecznymi prowadzi do pęknięć zmęczeniowych w obszarze mocowania zaciskowego.

3307
3308

Montaż wygiętych zaworów

Przyczyna:
Wskutek wygięcia trzonka zaworu dochodzi do jednostronnego oparcia gniazda zaworu na pierścieniu gniazda zaworu.

Skutek:
Wskutek jednostronnego oparcia występuje przemienne obciążenie siłami zginającymi i powstają pęknięcia zmęczeniowe na przejściu w trzonek.

3309
3310

Zakłócenia spalania

Przeciążenie zaworów wskutek zakłóceń spalania

Przyczyna:
Wskutek zakłóceń spalania występują znacznie podwyższone obciążenia ciśnieniowe i termiczne w komorze spalania.

Skutek:
Grzybek zaworu nie wytrzymuje wysokich obciążeń termiczno-mechanicznych i wygina się do wewnątrz. Dochodzi do powstawania tzw. tulipanów i pęknięć w obszarze grzybka.

3311
3312
3313
3314

Słowa kluczowe

Grupy produktów

Powiązane artykuły

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH