jumpToMain
Średnia arytmetyczna wszystkich wartości profilu chropowatości | Kolbenschmidt | BF | Motorservice

Sprawdzanie wyników honowania

Możliwości sprawdzania i prezentacja optymalnych parametrów honowania

KS | Kolbenschmidt | Motorservice
17857
Powrót do strony wyszukiwania

Informacje dotyczące diagnostyki

Honowanie jest precyzyjnym procesem obróbki i produkcji prawie wszystkich materiałów i może być stosowane na przykład do powierzchni bieżnych tłoków do cylindrów silników spalinowych. Używane narzędzie nazywane jest głowicą honującą i obraca się oraz porusza wzdłuż osi podłużnej, dzięki czemu powierzchnię można zazwyczaj rozpoznać po szlifie krzyżowym. Ale jak zmierzyć wyniki honowania na obrabianym przedmiocie i jak ocenić powierzchnię lub kształt? Czy istnieją optymalne parametry honowania? W tym artykule przedstawiono różne opcje badania i oceny, pozwalające sprawdzić jakość powierzchni (chropowatość powierzchni) i odchylenia okrągłości w cylindrze.

Możliwości sprawdzania

Przyrząd do pomiaru chropowatości

Przyrząd do pomiaru chropowatości | Kolbenschmidt | BF | Motorservice
Niezawodny pomiar chropowatości powierzchni, zapewniający wysokiej jakości wyniki, jest możliwy przy użyciu przyrządu do pomiaru chropowatości. Koncentracje rowków i szczytów (topografia) na wykresie pomiaru chropowatości pozwalają na ocenę zmian powierzchni w trakcie procesu docierania, jej pojemności olejowej oraz wysokości udziału nośnego. Ponadto wykres pomiaru chropowatości jest cenną dokumentacją jakości honowania.

Mikroskop

Mikroskop | Kolbenschmidt | BF | Motorservice
Struktury powierzchni można również ocenić wizualnie pod mikroskopem. Przy powiększeniu powyżej 200× można łatwiej ocenić kąt skrzyżowania śladów ziaren ściernych, głębokość rowków oraz odsłonięcie kryształów krzemu. Uwidoczniane są niepożądane osady brudu lub płaszcze stalowe.

Oprócz wykresu pomiaru chropowatości i protokołu pomiarowego zdjęcia mikroskopowe stanowią doskonały środek do wizualizacji i dokumentacji jakości honowania.

Średnicówka

Średnicówka | Kolbenschmidt | BF | Motorservice
Do szybkiej oceny walcowatości wystarczy oznaczenie średnicy w kilku miejscach, aby w ten sposób uzyskać przegląd wynikowego kształtu cylindra. Przez punktowe pomiary średnicówką (Subito) można w ten sposób określić poważne odchylenia okrągłości cylindra. Dokładność oznaczania tą metodą zależy od liczby punktów pomiarowych.

Przy użyciu średnicówki można oznaczyć większość z pokazanych poniżej kształtów cylindrów.

Ocena powierzchni

Wielkość pomiarowa   Opis  
Średnie wartości
chropowatości
Ra Średnia arytmetyczna
wszystkich wartości profilu
chropowatości
Indywidualna
chropowatość
Rz1 Suma wysokości
największego szczytu
i głębokości największego
zagłębienia profilu
chropowatości
pojedynczego odcinka
pomiaru (lr)
 
Chropowatość Rz Średnia arytmetyczna
indywidualnych
chropowatości Rz1
z kolejnych pojedynczych
odcinków pomiaru
  Rmax Największa indywidualna
chropowatość na całym
odcinku pomiaru
 
 
Chropowatość na
poziomie ziaren
Rk Głębokość profilu
chropowatości na
poziomie ziaren
Zredukowana wysokość
szczytów
Rpk Uśredniona głębokość
szczytów wystających
z obszaru ziaren
Zredukowana głębokość
rowków
Rvk Uśredniona głębokość
rowków wystających
z obszaru ziaren
Udział materiału Mr1 Najmniejszy udział
materiału profilu
chropowatości na
poziomie ziaren
  Mr2 Największy udział materiału
profilu chropowatości na
poziomie ziarenLegenda
01
Obszar szczytów profilu
02 Obszar ziaren
03 Obszar rowków profilu
04 „Powierzchnia szczytów”
05 Krzywa materiałowa (wykres Abbotta)
06 „Powierzchnia rowków”
07 Udział materiału
Na podstawie parametrów opracowywane są najlepsze parametry honowania do produkcji seryjnej każdego z typów silników, aby zapewnić optymalizację powierzchni w zakresie tarcia, zużycia oraz wynikowego zużycia oleju. Prostsze i bardziej uniwersalne maszyny stosowane podczas remontów mają jednak często swoje granice. Mimo to możliwe jest wykonywanie wysokiej jakości powierzchni cylindrów pod warunkiem przestrzegania podstawowych parametrów. Poniższa tabela zawiera odnośne wskazówki.
Wielkość pomiarowa   Jednostka Zalecane wartości
Odcinek pomiarowy: 4,8 mm, końcówka pomiarowa:
2 μm / 90°
      Samochody
osobowe z silnikami
benzynowymi lub
wysokoprężnymi
Pojazdy użytkowe
z silnikami
wysokoprężnymi
Średnia arytmetyczna
chropowatości
Ra μm 0.15 ... 0.40 0.30 ... 0.50
Zredukowana wysokość
szczytów
Rpk μm 0.10 ... 0.40 0.20 ... 0.60
Chropowatość na
poziomie ziaren
Rk μm 0.20 ... 0.60 0.50 ... 1.50
Zredukowana
głębokość rowków
Rvk μm 0.50 ... 1.00 0.50 ... 1.50
Najmniejszy udział
materiału
Mr1 % 4 ... 12 4 ... 10
Największy udział
materiału
Mr2 % 75 ... 90 80 ... 90
Kąt skrzyżowania
śladów ziaren ściernych
α ∠° 25 ... 45 40 ... 60

Ocena kształtów i geometrii

Rodzaj błędu     Powód wystąpienia błędu Środki zaradcze
Owalności Rząd 0:
doskonały cylinder
Prawidłowa geometria  
  Rząd 1:
mimośrodowość
Wskutek nieruchomej
głowicy honującej
Sprawdzić swobodę
ruchów głowicy
honującej
  Rząd 2:
owalny cylinder
Wskutek odkształceń
i przegrzania
Redukcja nacisku
skrawania, ewentualnie
wymiana osełek ściernych
  Rząd 3:
zanieczyszczone
owalności
Wynikają z odkształceń
2. i 4. rzędu
Środki zaradcze
patrz 2. i 4. rząd
  Rząd 4:
kwadratowe błędy
kształtu
Powstają najczęściej wskutek
odkształceń spowodowanych
dokręcaniem śrub głowicy
cylindrów
Redukcja odkształceń
przez zastosowanie
płytki dociskowej
Kształty trąbkowate, stożkowate i lejkowate     Powstają wskutek nieprawidłowego
ustawienia suwu. Wysuw osełki
po stronie większej średnicy jest
za duży
Skorygować ustawienie
suwu – zmniejszyć
wysuw osełki lub użyć
krótszych osełek
ściernych
Kształty beczkowate     Powstają podczas honowania
ze zbyt małym wysuwem osełek
lub przy użyciu za krótkich
osełek ściernych
Zwiększyć wysuw osełki
lub użyć dłuższych
pilników do honowania
Falistość     Powstaje przy honowaniu bardzo
krótkimi osełkami ściernymi lub
w razie usiłowania usunięcia
ciasnych miejsc przez pozostawianie
głowicy honującej w jednym miejscu
przez dłuższy czas
Dłuższe osełki ścierne,
krótki skok przy obróbce
ciasnych miejsc

Słowa kluczowe

Grupy produktów

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH