jumpToMain
Rys. 1: Zawór EGR z chłodnicą EGR

Skryta utrata płynu chłodzącego

na nieszczelne chłodnice EGR często nie jest zwracana uwaga

Pierburg | Motorservice
Powrót do strony wyszukiwania

Informacje dotyczące diagnostyki

Nieszczelna chłodnica EGR może być przyczyną utraty płynu chłodzącego. Jakie rodzaje nieszczelności mogą występować w chłodnicach EGR? Jakie są najczęstsze przyczyny awarii? Ten artykuł informuje, dlaczego przed wymianą uszczelek głowicy cylindrów, głowic cylindrów lub uszczelnień mokrych tulei cylindrowych należy najpierw sprawdzić chłodnicę EGR.

SYTUACJA

Od momentu wprowadzenia normy czystości spalin Euro 4 coraz częściej stosowane są układy EGR z chłodnicami EGR. Chłodnice EGR nie są typowymi częściami zużywalnymi. Mimo to w okresie użytkowania silnika może dojść do awarii chłodnicy EGR.

POWÓD

W przypadku chłodnic EGR płyn chłodzący silnika służy jako medium chłodzące. Chłodnice wykonane są albo ze stali nierdzewnej, albo z aluminium. Przy niekorzystnych lub nieprzewidzianych stanach roboczych (np. przy eksploatacji silnika z paliwem o dużej zawartości siarki lub paliwem ekologicznym) może dochodzić do powstawania agresywnych produktów procesu spalania. W perspektywie długoterminowej może to powodować wewnętrzną nieszczelność, której towarzyszy powolna utrata płynu chłodzącego. Przy szukaniu strat wody są często mylnie i bezskutecznie odnawiane uszczelki głowicy cylindrów, głowice cylindrów lub uszczelnienia mokrych tulei cylindrów – co nie powoduje poprawy.

3436
Rys. 1: Zawór EGR z chłodnicą EGR

PRZYCZYNY AWARII

Najczęstszą przyczyną awarii jest nieszczelność po stronie spalin. Rzadziej występującą przyczyną jest korozja wżerowa po stronie płynu chłodzącego. Nieprawidłowe środki chłodzące mogą prowadzić do korozji lub kawitacji. 

Ponieważ przeciwciśnienie spalin podczas pracy silnika jest wyższe niż ciśnienie w układzie chłodzenia, strata płynu chłodzącego nie zawsze jest od razu widoczna. Po wyłączeniu silnika płyn chłodzący uchodzi do kanału spalin lub do układu zasysania silnika. Jeżeli chłodnica EGR znajduje się wyżej niż zawory wlotowe i wylotowe, może dochodzić do gromadzenia się płynu chłodzącego w komorze spalania jednego lub kilku cylindrów. Po uruchomieniu silnika występują „udary wodne”, a w ich konsekwencji poważne uszkodzenia tłoka, cylindra lub korbowodu.

Schemat chłodzonego układu recyrkulacji spalin | Pierburg | Motorservice
Rys. 2: Schemat chłodzonego układu recyrkulacji spalin

01 Czujnik przepływu powietrza
02 Chłodnica powietrza doładowującego
03 Czujnik temperatury powietrza doładowującego
04 Zawór motylkowy
05 Zawór EGR
06 Chłodnica EGR
07 Turbosprężarka (turbina)
08 Turbosprężarka (kompresor)

PODSUMOWANIE

Aby unikać kosztownych i skomplikowanych napraw silnika podczas poszukiwania przyczyny strat płynu chłodzącego, należy przed otwarciem silnika dokładnie sprawdzić, czy nie występuje nieszczelność chłodnicy EGR.

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH