jumpToMain
3541

Proste przyczyny często pozostają niezauważone

błąd OBD wskutek braku podciśnienia

Pierburg | Motorservice
Powrót do strony wyszukiwania

Informacje dotyczące diagnostyki

Dlaczego skuteczność hamowania spada? Jak dochodzi do nierównomiernej pracy silnika i trybu awaryjnego? Co jest przyczyną przerwy w pracy silnika przy częściowym obciążeniu i braku mocy przy zwiększonym obciążeniu? Powodem może być tutaj błąd w układzie podciśnienia silnika. Tutaj dowiedzą się Państwo więcej na ten temat.

System Produkt
Układ podciśnienia Pompa próżniowa, zawór EGR, zawór powietrza wtórnego, zawory elektropneumatyczne

Możliwe reklamacje:

 • Przerwy w pracy silnika pod częściowym obciążeniem
 • Nierównomierna praca silnika
 • Tryb awaryjny
 • Słabnąca skuteczność hamowania
 • Brak mocy na pełnym obciążeniu

Podczas lokalizacji błędów zbyt często polega się na wpisach do pamięci błędów OBD, przeoczając proste przyczyny.

Jedną z przyczyn błędów może być sam układ podciśnienia w pojeździe.

19083

Podciśnienie używane jest w wielu pojazdach jako źródło energii pomocniczej. Każdy komponent w układzie podciśnienia może być nieszczelny, co może powodować utratę podciśnienia. Zwracać szczególną uwagę na:

 • uszkodzone przewody giętkie (porowate, przegryzione przez gryzonia, nieszczelne przyłącza);
 • zawory elektropneumatyczne (np. zawór regulacyjny ciśnienia doładowania);
 • nieszczelne zawory zwrotne lub zbiornik podciśnieniowy;
 • uszkodzone lub porowate membrany bądź uszczelki w miejscach pneumatycznych.

Następujące dodatkowe usterki mogą wskazywać na defekty zasilania podciśnieniem:

 • Nie działają komponenty układu recyrkulacji spalin i powietrza wtórnego (w przypadku silnika z zapłonem iskrowym). Ponieważ te usterki mają wpływ na skład spalin nadzorowany przez system diagnozy OBD, pojazd może zacząć pracować w trybie awaryjnym.
 • Po kilku kolejnych następujących krótko po sobie hamowaniach wyraźnie maleje skuteczność hamowania (podczas jazdy w dół).
 • Nie działają układ regulacji turbosprężarki i przepustnica w silniku wysokoprężnym. Może to powodować reklamacje w postaci „nierównomiernej pracy silnika” lub „przerw w pracy silnika”.
 • Nie działają niektóre albo wszystkie urządzenia zapewniające komfort.
 • Spadek mocy wskutek awarii regulatora długości lub przepustnicy w kolektorze dolotowym.

W przypadku uszkodzenia sprawdzić szczelność wszystkich komponentów układu podciśnienia i wymienić uszkodzoną część.

19085

Przykład BMW 118d (E87): elementy w układzie podciśnienia (zielone), wężyki podciśnieniowe (czerwone)

01 Pompa próżniowa
02 Zawór EGR
03 Przetwornik elektropneumatyczny

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH