jumpToMain
3289

Poprawna kontrola poziomu i zużycia oleju

KS | Kolbenschmidt | Motorservice

Jak poprawnie mierzyć poziom oleju i zużycie oleju? Czy istnieją różne metody pomiaru zużycia oleju? O czym należy pamiętać po wymianie oleju? I dlaczego w przypadku ilości oleju należy koniecznie rozróżniać pomiędzy ilością przy pierwszym napełnianiu i przy wymianie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym artykule.

Pomiar poziomu oleju

Przy kontroli poziomu oleju często popełniane są błędy odczytu, które prowadzą do niewłaściwej interpretacji rzeczywistego zużycia oleju.

  • Warunkiem poprawnego pomiaru poziomu oleju jest ustawienie pojazdu na poziomej powierzchni.
  • Po wyłączeniu rozgrzanego silnika należy odczekać pięć minut, aby olej silnikowy spłynął z powrotem do miski olejowej.
  • Po wyjęciu miarki oleju należy ją trzymać końcem w dół, aby olej nie spłynął do góry miarki, zafałszowując odczyt.

Jeżeli ilość oleju silnikowego jest za mała, należy go powoli uzupełniać w krokach po 0,1 l. Zapobiegnie to zbyt szybkiemu wlaniu do silnika zbyt dużej ilości oleju silnikowego, wskutek czego poziom oleju stałby się z kolei za wysoki.
Po wymianie oleju nie należy od razu wlewać całej wymaganej ilości oleju, lecz napełnić miskę olejową tylko do wysokości znacznika poziomu minimalnego. Potem należy uruchomić silnik i wytworzyć normalne ciśnienie oleju. Po wyłączeniu silnika należy ponownie odczekać kilka minut, aby olej spłynął z powrotem do miski olejowej. Dopiero teraz należy ponownie sprawdzić poziom oleju i uzupełnić olej do wysokości znacznika poziomu maksymalnego.


Pomiar zużycia oleju w trakcie eksploatacji pojazdu

  • Prawidłowo zmierzyć poziom oleju i uzupełnić olej do wysokości znacznika poziomu maksymalnego.
  • Przejechać pojazdem 1000 km, dokumentując przy tym także zużycie paliwa.
  • Po przejechaniu 1000 km zmierzyć ponownie poziom oleju, uzupełnić olej do wysokości znacznika poziomu maksymalnego. Uzupełniona ilość odpowiada zużyciu oleju na 1000 km.
  • Dokładna metoda to podzielenie dolanej ilości oleju przez udokumentowane zużycie paliwa i porównanie wyniku z wymienionymi wyżej wartościami.


Ilości oleju

Przy wymianie oleju w silniku pozostaje pewna ilość oleju (w przewodach, kanałach, chłodnicach oleju, pompie oleju, agregatach i wskutek adhezji do powierzchni). W podręcznikach warsztatowych lub instrukcjach obsługi nie rozróżnia się często między ilością oleju potrzebną do pierwszego napełnienia silnika (suchego, niezawierającego oleju) oraz ilością potrzebną przy wymianie oleju (z wymianą filtra lub
bez wymiany filtra).
Jeśli przy wymianie oleju do silnika zostanie wlana ilość wymagana przy jego pierwszym napełnieniu, poziom oleju będzie za wysoki. Może także dojść do sytuacji odwrotnej. Jeżeli ilość oleju użyta do wymiany będzie za mała, po uruchomieniu silnika będzie się w nim znajdować niedostateczna ilość oleju. Jeżeli poziom oleju nie zostanie sprawdzony i uzupełniony, zostanie to błędnie uznane za zużycie oleju.

18964

Słowa kluczowe

Grupy produktów

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH