jumpToMain
Rys. 3: Zniszczenie (obraz uszkodzenia) | Pierburg | Motorservice

Pompy wody Audi/Seat/Škoda/VW

niebezpieczeństwo zniszczenia: bezwzględnie przestrzegać przy montażu

Pierburg | Motorservice
Powrót do strony wyszukiwania

Informacje dotyczące diagnostyki

W przypadku nieprawidłowego montażu licznych pomp wodnych Audi, Seat, Škoda i VW może dojść do pęknięcia obudowy. Czy można smarować olejem uszczelki pomp wodnych? Jakiej kolejności należy przestrzegać przy dokręcaniu śrub? Tu dowiesz się, jak wykonać prawidłowy montaż.

Nr ref.* Nr Pierburg Pojazdy
06H121010A; 06H121026BA/CF/CQ/DD; 06J121026BG/P 7.07152.08.0 liczne modele Audi, Seat, Škoda,
Volkswagen
06H 121 008 F; 06H 121 010/026 AN/BE; 06J 121 026 G/L 7.07152.35.0
06H 121 026 AB/AF/AG/B/BE/BF/BP/CC/CD/CH/CM/CN/CP/DC/DN/N; 06J 121 026 A/F 7.07856.08.0
06H 121 026 CM/DB 7.07856.37.01)
06H 121 026 CM/DB 7.07856.40.01)

1) dostępne tylko na rynku azjatyckim

Rys. 1: Widok produktu | Pierburg | Motorservice
Rys. 1: Widok produktu

W przypadku wyżej wymienionych pomp wody może dojść do zniszczenia obudowy przez nieprawidłowy montaż. Wskutek utraty skuteczności chłodzenia mogą wystąpić poważnych szkody pośrednie, np. awaria silnika.

Causes for the damage symptoms include:

 • Gaskets are contaminated with oil, e.g. due to oiling of the gasket or engine oil contamination in the surrounding area. This can cause the gasket to swell and the housing to break (Fig. 2 and 3).
 • The sequence of the screw connection and the tightening torques have not been complied with.

Therefore, please always observe the assembly instructions enclosed.

Rys. 2: Zniszczenie (obraz uszkodzenia) | Pierburg | Motorservice
Rys. 2: Zniszczenie (obraz uszkodzenia)
Rys. 3: Zniszczenie (obraz uszkodzenia) | Pierburg | Motorservice
Rys. 3: Zniszczenie (obraz uszkodzenia)

UWAGA
Bezwzględnie przestrzegać przy montażu:

 • Wszystkie uszczelki tej pompy wody mogą być użytkowane wyłącznie w kontakcie z płynem chłodzącym. Nigdy nie wolno ich smarować, np. olejem silnikowym.
 • Również otoczenie miejsca montażu oraz sam płyn chłodzący muszą być wolne od zanieczyszczeń olejem.
 • W razie kontaktu z olejem uszczelki mogą ulec spęcznieniu w rowku, powodując zniszczenie obudowy pompy.
 • Nie stosować żadnych dodatkowych środków uszczelniających. Pompa może stać się nieszczelna (Rys. 5).
WSKAZÓWKA

Dla ułatwienia montażu można posmarować uszczelki płynem chłodzącym. Stosować wyłącznie nowe pierścienie uszczelniające.                                                                         

UWAGA

 • Przestrzegać kolejności dokręcania śrub (Rys. 4):[A] – [B] – [C] – [D] – [E]
 • Moment dokręcania: 9 Nm
 • Niebezpieczeństwo obrażeń:
  Żółty kapturek ochronny* (rys. 6) usuwać ze skrzydełek wentylacyjnych dopiero po zamontowaniu.                                                 
WSKAZÓWKA

Niewielki wyciek płynu chłodzącego z otworu przeciekowego jest uwarunkowany konstrukcyjnie i nie stanowi powodu do reklamacji. W zależności od wykonania pompy wody czujnik temperatury** (Rys. 6) jest już zamontowany lub dołączony oddzielnie.
Rys. 4: Kolejność dokręcania [A] – [B] – [C] – [D] – [E] | Pierburg | Motorservice
Rys. 4: Kolejność dokręcania [A] – [B] – [C] – [D] – [E]
Rys. 5: Nieszczelności wskutek zastosowania dodatkowych środków uszczelniających (obraz uszkodzenia) | Pierburg | Motorservice
Rys. 5: Nieszczelności wskutek zastosowania dodatkowych środków uszczelniających (obraz uszkodzenia)
Rys. 6: 01 Czujnik temperatury* 02 Żółty kapturek ochronny** | Pierburg | Motorservice
Rys. 6: 01 Czujnik temperatury* 02 Żółty kapturek ochronny**

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH