jumpToMain
Rys. 1: Pomiar luzu pionowego pierścienia

Ocena używanych tłoków

Pomiar i ocena rowków tłoków

KS | Kolbenschmidt | Motorservice

Czy można dalej eksploatować używane tłoki, jeśli montuje się nowe pierścienie tłokowe? Jak mierzy się luz pionowy pierścienia? W jakim momencie rowek pierścieniowy jest już zużyty? Jak działa szczelinomierz? Tu znajdziesz wszystkie przydatne informacje.

Jeśli na używany tłok mają być zamontowane nowe pierścienie tłokowe, wtedy o możliwości dalszej eksploatacji tłoka decyduje luz pionowy w rowkach tłoków. Omawiany pierścień tłokowy, jak przedstawiono na Rys. 1, wprowadza się do oczyszczonego rowka pierścieniowego, a luz mierzy się za pomocą szczelinomierza. Jeśli nowy pierścień tłokowy ma być mierzony na używanym tłoku, wtedy metoda przedstawiona na rysunku jest lepsza niż montaż pierścienia tłokowego na tłoku. Wielokrotne nakładanie i zdejmowanie pierścienia tłokowego z tłoka może niekiedy spowodować odkształcenie materiału pierścienia tłokowego, wpływając ujemnie na jego pracę.

3455
Rys. 1: Pomiar luzu pionowego pierścienia

UWAGA

3456
Rys. 2: Zużyty rowek pierścieniowy

Miara zużycia odnosi się do zewnętrznych krawędzi mierzonego rowka pierścieniowego, tj. wsunięcie szczelinomierza o grubości 0,12 mm pomiędzy pierścień tłokowy a rowek pierścieniowy, jak przedstawiono na Rys. 2, nie powinno być możliwe. W takiej sytuacji rowek pierścieniowy należy uznać za zużyty.

Luz pionowy pierścienia (mm) Możliwość dalszej eksploatacji tłoka
0.05-0.10 Tłok nadaje się do dalszego użycia
0.11-0.12 Wskazana zwiększona ostrożność
> 0.12 Tłok jest zużyty i wymaga wymiany
3457
Rys. 3: Kontrola wzrokowa rowka

Kontrola luzu pionowego pierścieni nie jest możliwa w przypadku naciągniętych i nienaprężonych pierścieni trapezowych. Z uwagi na kształt trapezu, prawidłowy luz pionowy w rowku trapezowym zachodzi jedynie wtedy, kiedy pierścień tłokowy jest dociśnięty do cylindra lub zamontowany w cylindrze. 

W efekcie pomiar jest bardzo utrudniony. Kontrola musi zatem ograniczyć się do wzrokowej kontroli rowka pod kątem zużycia (Rys. 3).

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH