jumpToMain
2972

NIESZCZELNE POMPY WODY WSKUTEK STOSOWANIA NIEPRAWIDŁOWEGO ŚRODKA CHŁODZĄCEGO

17857
Powrót do strony wyszukiwania

Informacje dotyczące diagnostyki

Czy nieprawidłowy płyn chłodzący może uszkodzić pompę wody?
Tak, użycie nieprawidłowego płynu chłodzącego może poważnie wpływać na niezawodność pracy pomp płynu chłodzącego. W większości przypadków powoduje to ich rozszczelnienie, wskutek czego tracą płyn chłodzący.

Sytuacja

W przypadku pomp wody znaczny wpływ na niezawodność eksploatacji silnika może mieć używanie niewłaściwego środka chłodzącego.

Przyczyna Uszkodzenia

Uszczelnienia pierścieniem ślizgowym w pompie wody są najczęściej niszczone przez skorodowane cząstki stałe, odrywane od powierzchni wewnętrznych układu chłodzenia. Główną przyczyną wewnętrznej korozji układu chłodzenia są niedostateczne właściwości antykorozyjne płynu chłodzącego.

Środki Zaradcze

Do przygotowywania płynu chłodzącego używać tylko środków chłodzących zatwierdzonych przez producenta. Unikać wody o wysokiej twardości (> 20°dH) oraz wody z odsalarni wody morskiej.

Należy pamiętać, że płyn chłodzący należy przygotować w oddzielnym pojemniku poza układem chłodzenia. Ważnym warunkiem zapewnienia dostatecznej i optymalnej całorocznej ochrony antykorozyjnej oraz żywotności pompy wody jest prawidłowy stosunek mieszania środka chłodzącego i wody. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy stosunek mieszania równy 50:50.

Korozja w układzie chłodzenia powstaje wskutek używania przestarzałych albo nieodpowiednich środków chłodzących. Z tego względu pompy wody o dużym stopniu korozji nie są objęte gwarancją

2973
Skorodowany wirnik
2974
Zniszczone uszczelnienie pierścieniem ślizgowym – bieżnia zniszczona przez cząstki obce

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH