jumpToMain
Powierzchnia przełomu korbowodów łamanych

Korbowody łamane

Ważne wskazówki dotyczące napraw

17857

Łamanie nie pociąga za sobą żadnych wad, ale za to jedna decydującą zaletę: dokładne dopasowanie trzonka korbowodu i pokrywy łożyska. Na co jednak należy zwracać uwagę przy montażu?

Korbowody łączą wał korbowy z tłokami i przenoszą na wał korbowy siły nacisku gazów oraz siły masowe. Warunkiem montażu korbowodu do wału korbowego jest podział dużej główki korbowodu.

Jedną z form tego podziału jest "łamanie": korbowody łamane wytwarzane są początkowo jako elementy jednoczęściowe. Następnie duża główka korbowodu przełamywana jest celowo na
dwie części. Przy montażu obie te części łączy się ze sobą ponownie śrubami. Uzyskane w ten sposób powierzchnie przełomów zapewniają idealne dopasowanie między trzonem korbowodu i
pokrywą łożyska.

Aby wykluczyć pomylenie części, należące do jednego kompletu trzony korbowodów i pokrywy łożysk znakuje się zazwyczaj jednakowymi numerami.
2983
Powierzchnia przełomu korbowodów łamanych
2984
Numery

Uwaga:

  • Trzonów korbowodów i pokryw łożysk nie wolno wymieniać pojedynczo ani zamieniać między sobą.
  • Dopuszczalne jest tylko używanie trzonów korbowodów i pokryw łożysk o jednakowych numerach.
  • Trzonów korbowodów i pokryw łożysk nie wolno stawiać na powierzchniach przełomu.
  • Powierzchni przełomu nie wolno obrabiać, uszkadzać ani zanieczyszczać.
  • Przed montażem wyczyścić powierzchnię przełomu odpowiednim środkiem (np. środkiem do czyszczenia hamulców) i odmuchać powietrzem. Powierzchni przełomu nie wolno wycierać czyściwem, ponieważ niteczki i kłaczki mogłyby zanieczyścić powierzchnię przełomu.
  • Aby nie zanieczyścić powierzchni przełomu, korbowody łamane wolno transportować tylko z założoną pokrywą łożyska i dokręconymi ręcznie śrubami korbowodu.
  • Obróbka otworu ślepego łożyska, tzn. oszlifowanie powierzchni przełomu i obróbka otworu ślepego, jest w przypadku korbowodów łamanych niemożliwa.

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH