jumpToMain
Próba podciśnieniowa | Kolbenschmidt | BF | Motorservice

Kompletowanie nowych głowic cylindrów (OHV)

KS | Kolbenschmidt | Motorservice
17857
Powrót do strony wyszukiwania

Informacje dotyczące diagnostyki

Zawory poruszają się w prowadnicach zaworów, są zamocowane w głowicy cylindra i wyposażone w pierścienie uszczelniające. Jeśli smar wycieka do trzonka komory spalania, należy pomyśleć o wymianie uszczelnienia trzonka zaworu. Podczas montażu zaworów należy nanieść na trzonek odrobinę oleju. Do montażu talerza zaworu i sprężyny można użyć napinacza do sprężyn zaworowych, który ściśnie sprężyny – umożliwi to łatwe włożenie zamków sprężyn zaworowych. Następnie należy jeszcze oszlifować zawór. W tym celu należy nasmarować cienką warstwą pasty ściernej powierzchnie uszczelniające zaworu albo gniazdo zaworu. Szczegółowe informacje i instrukcje na temat montażu/wymiany zaworu w silnikach OHV (w związku z tym oznaczenie silników, w przypadku których wałek rozrządu umieszczony jest w skrzyni korbowej) znajdują się w tym artykule.

Sprawdzanie podzespołów

Przygotowanie

Przygotowanie nowych głowic cylindrów | Kolbenschmidt | BF | Motorservice
Usunąć z nowych głowic cylindrów wosk, umyć je i sprawdzić, czy nie są uszkodzone od zewnątrz. Wyczyścić kanały olejowe i prowadnice zaworów szczotką.

WSKAZÓWKA
Starannie wyczyścić części, które będą użyte ponownie i wymienić uszkodzone części na nowe.

Sprawdzanie używanych zaworów

Sprawdzanie używanych zaworów | Kolbenschmidt | BF | Motorservice
Gniazda zaworów nie mogą być wybite. Jeżeli są wybite: wymienić zawory albo wyszlifować gniazda zaworów przy użyciu szlifierki do zaworów.
Sprawdzanie używanych zaworów | Kolbenschmidt | BF | Motorservice
Również końcówki trzonków zaworów nie mogą być uszkodzone. Dlatego uszkodzone powierzchnie końcówek trzonków zaworów należy odpowiednio obrobić, a jeżeli jest to niemożliwe wymienić zawory.
Sprawdzanie używanych zaworów | Kolbenschmidt | BF | Motorservice
Przylgnie i rowki stożków zaworów muszą być nieuszkodzone i pozbawione zadziorów. Musi być też zapewnione idealne połączenie kształtowe tych elementów. Ze względów bezpieczeństwa stożki zaworów należy zawsze wymieniać na nowe.
Sprawdzanie używanych zaworów | Kolbenschmidt | BF | Motorservice
Sprawdzić dokładność ruchu obrotowego powierzchni gniazda zaworu używając pryzmatu i miernika zegarowego. Wygięte zawory należy koniecznie wymienić.
Sprawdzanie używanych zaworów | Kolbenschmidt | BF | Motorservice
Trzonki zaworów nie mogą wykazywać widocznych oznak zużycia. Średnice trzonków zaworów i długości zaworów muszą być zgodne z wymaganiami producenta (podręcznik warsztatowy).

Sprawdzanie dźwigienek zaworowych

Sprawdzanie dźwigienek zaworowych | Kolbenschmidt | BF | Motorservice
Używane dźwigienki zaworowe nie mogą być wygięte ani pęknięte. Kanały olejowe zapewniające smarowanie dźwigienki zaworowej i jej wałka muszą być drożne.
Sprawdzanie dźwigienek zaworowych | Kolbenschmidt | BF | Motorservice
Powierzchnie przenoszące siły napędowe zaworów i panewki kuliste nie mogą wykazywać żadnych uszkodzeń, takich jak otarcia czy odciski. Warunkiem uzyskania prawidłowego luzu osiowego jest zgodność średnic osi dźwigienek zaworowych i ich otworów z wartościami zadanymi podanymi przez producenta silnika (podręcznik warsztatowy).

Sprawdzanie luzu prowadnicy zaworu

Sprawdzanie luzu prowadnicy zaworu | Kolbenschmidt | BF | Motorservice
Średnice trzonka zaworu i prowadnicy zaworu należy odjąć od siebie i porównać z wartościami zadanymi luzu podanymi przez producenta. Jeżeli luz jest za duży, może to oznaczać zużycie i konieczność wymiany zaworu. Jeżeli luz jest za mały, należy przetoczyć prowadnicę zaworu rozwiertakiem.

Wartości orientacyjne luzu prowadnicy zaworu
Średnica trzonka zaworu Zawory wlotowe Zawory wylotowe
6 – 7 mm 10 to 40 μm 25 to 55 μm
8 – 9 mm 20 to 50 μm 35 to 65 μm
10 – 12 mm 40 to 70 μm 55 to 85 μm

Pomiar wgłębienia zaworu

Pomiar wgłębienia zaworu | Kolbenschmidt | BF | Motorservice
Wymiar wgłębienia zaworu musi być zgodny z wartościami podanymi przez producenta (podręcznik warsztatowy). Jeżeli wgłębienie zaworu jest zbyt duże, konieczna jest wymiana zaworu.

Jeżeli wgłębienie zaworu jest za małe, należy sprawdzić, czy użyty został prawidłowy zawór. Jeżeli to koniecznie, wymienić zawór albo tak obrobić gniazdo zaworowe, aby została uzyskana wymagana wartość wgłębienia.
Pomiar wgłębienia zaworu | Kolbenschmidt | BF | Motorservice
UWAGA
Zbyt duże wgłębienie zaworu uniemożliwia prawidłowe sprężanie. Zbyt małe wgłębienie
zaworu może być przyczyną kolizji zaworu z tłokiem podczas pracy silnika.

Sprawdzanie szczelności zaworu

Próba podciśnieniowa

Próba podciśnieniowa | Kolbenschmidt | BF | Motorservice
Wymaganą szczelność zaworu można sprawdzić przez próbę podciśnieniową od strony kanału. Inną możliwością jest wlanie niewielkiej ilości cieczy (benzyny, nafty) do komory spalania.

Szlifowanie zaworów

Szlifowanie zaworów | Kolbenschmidt | BF | Motorservice
W razie nieszczelności przed obróbką gniazda zaworowego lub oszlifowaniem zaworu należy sprawdzić dokładność ruchu obrotowego i brak uszkodzeń zaworów.

WSKAZÓWKA
Nowe zawory mogą już wykazywać niedokładności ruchu obrotowego wskutek uszkodzeń transportowych. Kontrolę dokładności ruchu obrotowego zaleca się dlatego również w przypadku nowych zaworów.

Montaż podzespołów

Montaż uszczelnienia trzonka zaworu

Montaż uszczelnienia trzonka zaworu | Kolbenschmidt | BF | Motorservice
Przed ostatecznym montażem trzonki zaworów należy naoliwić, a następnie wprowadzić zawory do prowadnic zaworów. Zamontować podstawki sprężyn zaworowych lub rotatory zaworów (jeżeli są przewidziane).
Montaż uszczelnienia trzonka zaworu | Kolbenschmidt | BF | Motorservice
Nasunąć uszczelki trzonków zaworów na trzonki zaworów przy użyciu naoliwionej tulei ochronnej.

WSKAZÓWKA
Zaleca się stosowanie tulei ochronnych, aby nie uszkodzić sfazowanych krawędzi uszczelek przy naciąganiu na ostre krawędzie rowków stożka zaworu.
Montaż uszczelnienia trzonka zaworu | Kolbenschmidt | BF | Motorservice
Wcisnąć uszczelki trzonków zaworów przy użyciu odpowiedniego narzędzia montażowego na prowadnice. Uszczelnienia trzonków zaworów z plastikowymi wspornikami można wciskać ręcznie.

Uszczelnienia trzonków zaworów z metalowymi wspornikami należy ostrożnie wbijać, lekko uderzając młotkiem z tworzywa sztucznego. Zmieniony (pełny) odgłos uderzenia młotka oznacza, że uszczelka została prawidłowo osadzona.

Montaż sprężyn zaworowych

Montaż sprężyn zaworowych | Kolbenschmidt | BF | Motorservice
Sprawdzić długość i prostopadłość sprężyn zaworowych. Włożyć sprężyny zaworowe z miskami sprężyn, zamontować stożki zaworów przez ich dociśnięcie odpowiednim narzędziem lub przyrządem.

To może Cię również zainteresować

MONTAŻ GŁOWIC CYLINDRÓW W POJAZDACH UŻYTKOWYCH (EN)

Powiązane artykuły

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH