jumpToMain
3756

Katalizator 3-drożny i sonda lambda

Pierburg | Motorservice

jak działają katalizatory 3-drożne? I do czego są potrzebne? Czym jest sonda regulacyjna? Co oznacza pojęcie sondy monitorującej? Jak działają sondy lambda? Odpowiedzi znajdziesz tutaj.

Oczyszczanie spalin 

W procesie spalania w cylindrach powstają emisje pierwotne w postaci na przykład tlenku węgla, tlenków azotu, dwutlenku siarki i węglowodorów. W układzie oczyszczania spalin te emisje pierwotne są przekształcane na mniej szkodliwe gazy wylotowe. W idealnym przypadku pozostają tylko azot, dwutlenek węgla i woda.
Klasyczną metodą oczyszczania spalin jest zastosowanie „regulowanego katalizatora 3-drożnego”. Równolegle zachodzą tutaj trzy reakcje chemiczne redukcji i utleniania. Za pomocą sondy lambda umieszczonej przed katalizatorem – nazywanej również sondą regulacyjną – określana jest wartość lambda. Na podstawie tego parametru wejściowego sterownik silnika reguluje dawkowanie paliwa w celu uzyskania efektywnego spalania.

3756
3757

Funkcja sondy lambda 

Katalizator jest monitorowany przez układ diagnozy OBD. Jeśli do spalin przedostanie się niespalone paliwo, może dojść do uszkodzenia katalizatora. Ponadto katalizator ulega starzeniu, tracąc z biegiem czasu swoją zdolność do redukowania zawartości substancji szkodliwych w spalinach. Dlatego druga sonda lambda za katalizatorem monitoruje jego stan. Ta druga sonda jest nazywana sondą monitorującą.
Sondy lambda mierzą zawartość tlenu w spalinach. Jeżeli sygnały sondy regulacyjnej i monitorującej są bardzo zbliżone, wskazuje to na bardzo niski stopień oczyszczania spalin w katalizatorze. Jest on uszkodzony, co jest sygnalizowane przez układ OBD. 

To może Cię również zainteresować

Jak działa katalizator 3-funkcyjny i sonda lambda

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH