jumpToMain
36484

Fault diagnosis

Elektryczne pompy paliwowe

Pierburg | Motorservice

Jakie są najczęstsze uszkodzenia pomp paliwa? Dlaczego elektryczne pompy paliwa często się psują? Jakie błędy podczas montażu pompy paliwa spowodowały, że wskaźnik poziomu paliwa teraz nie działa? Jak można stwierdzić z zewnątrz, że pompa jest uszkodzona? Tu zestawiliśmy przegląd odpowiedzi.

36466
Ten rodzaj uszkodzeń jest niewidoczny z zewnątrz. Tak oznaczony wygląd uszkodzenia można zobaczyć dopiero po rozmontowaniu i tym samym po zniszczeniu pompy paliwa.
36484

GŁÓWNA PRZYCZYNA: ZANIECZYSZCZENIA

Najczęstszymi przyczynami usterek w układzie paliwowym albo przedwczesnych awarii pomp paliwowych są zanieczyszczenia cząstkami o różnej wielkości. Powodują one różne skutki:

 • Zatykanie filtrów
 • Zmniejszenie wydajności tłoczenia
 • Nadmierna emisja dźwięku przez pompę paliwa
 • Praca pompy na sucho
 • Blokada zespołu tłoczenia

Gdy zassane ciała obce przenikną do pompy paliwowej, dochodzi często do bezpośredniego zablokowania obrotowych części zespołu tłoczenia. Najczęściej jest to przyczyną natychmiastowej awarii pompy.

36487

Może to mieć następujące przyczyny:

 • Podczas tankowania do zbiornika paliwa dostały się zanieczyszczenia
 • Cząstki rdzy albo kamienia kotłowego („szkody spowodowane obecnością wody”)
 • Starzenie paliwa (powstawanie osadów przy dłuższych przestojach)
 • Nieprzestrzeganie terminów przeglądów (wymiany filtra)
 • Niewystarczająca jakość paliwa (nieprawidłowe paliwo, E10, biodiesel …)
 • Stare, porowate przewody paliwowe • Uszkodzone sita paliwa po stronie ssącej
36457

BŁĘDY MONTAŻU, NIEWŁAŚCIWA OBSŁUGA

W wyniku niewłaściwego montażu albo demontażu pompy paliwa może dojść do uszkodzeń uszczelki, korpusu i przyłączy (elektrycznych, paliwa).

 • Możliwe jest uszkodzenie lub odłamanie przyłączy elektrycznych.
 • Króćce węży mogą pęknąć lub zostać oderwane.
 • Może dojść do uszkodzenia filtra oraz ewentualnie istniejących żeber w filtrze. Zanieczyszczenia albo odłamki żeber w filtrze mogą zablokować zespół tłoczenia
36472

Korozja stykowa:

Przy niewłaściwym montażu albo przy późniejszym uzupełnieniu wyposażenia może się zdarzyć, że zostaną zastosowane pary materiałowe wywołujące korozję stykową, np. bezpośrednio na aluminiowym korpusie pompy zamontowano bez izolacji opaski stalowe ocynkowane. Może to doprowadzić do nieszczelności korpusu pompy wskutek korozji wżerowej.

36463
W niektórych modułach doprowadzania paliwa układ mechaniczny czujnika poziomu napełnienia posiada urządzenie amortyzujące. Przy ręcznym poruszaniu czujnikiem może się ono odłamać.
36469
Dokręcanie bez przytrzymywania: Pompy paliwa z sześciokątem na obudowie pompy muszą być przytrzymywane podczas dokręcania przewodu przyłączeniowego paliwa. W przeciwnym razie pokrywa pompy ulegnie przekręceniu i pompa może stracić szczelność na zawinięciu obwodowym obrzeża.
36481

USZKODZENIA TRANSPORTOWE

Uszkodzenia transportowe można z reguły łatwo rozpoznać: od zewnątrz widać je po wgnieceniach, zanieczyszczonym króćcu ssącym albo tłocznym oraz po odłamanych przyłączach albo elementach wyposażenia. Niewidoczne: upadek pompy paliwa podczas montażu może spowodować pęknięcie magnesu trwałego otaczającego wirnik, a jego odłamki mogą zablokować pompę.

Przed wysyłką wszystkie pompy paliwa są poddawane u producenta kontroli jakości i działania. Takie uszkodzenia mogą później powstać tylko przez niewłaściwe obchodzenie się z pompą.

Nasza rada: opakowania i zabezpieczenia transportowe, np. folie bąbelkowe i korki w nowych pompach paliwowych, usuwać dopiero bezpośrednio przed montażem.

36475
36478

USZKODZENIA SPOWODOWANE OBECNOŚCIĄ WODY (KOROZJA)

Woda w paliwie może powodować wytrącanie się kamienia kotłowego lub powstawanie korozji. Jeżeli osady rdzy albo kamienia kotłowego bardzo wzrosną, może dojść do zablokowania albo uszkodzenia obrotowych części zespołu tłoczenia. Cząstki rdzy albo kamienia kotłowego mogą doprowadzić do zatkania filtra i tym samym do pracy na sucho.

Przyczyny pojawiania się wody w paliwie:

 • Rozpryski wody mogą w różny sposób przeniknąć do układu paliwowego, np. przez nieszczelną uszczelkę korka wlewu paliwa albo wskutek jej braku bądź braku korka wlewu paliwa albo przez otwory odpowietrzające zaworów pneumatycznych, narażone na obecność rozprysków wody (np. zawory w układzie filtrów węglowych).
 • Jeżeli pojazd z częściowo opróżnionym zbiornikiem paliwa nie jest używany przez dłuższy czas, wówczas z powodu zawartości dużej ilości powietrza w zbiorniku może również dojść do kondensacji większej ilości wody.
 • Wysoka zawartość alkoholu w paliwie: Alkohol jest higroskopijny, czyli wiąże wodę. Po przekroczeniu wartości granicznej następuje wytrącanie wody.

Jeżeli po stronie ssącej pompy paliwowej występują osady rdzy albo kamienia kotłowego, jest to oznaką obecności wody w paliwie

36460

PRACA NA SUCHO: ZATYKANIE FILTRÓW

Nowoczesne pompy paliwa są przepłukiwane przez paliwo i tym samym smarowane i chłodzone. Jeżeli nie jest to zapewnione w wystarczającym stopniu, zachodzi niebezpieczeństwo „pracy na sucho”. Praca na sucho doprowadza bardzo szybko do uszkodzenia zespołu tłoczenia. Objawami są niewystarczająca wydajność tłoczenia, niewystarczające ciśnienie, nadmierny hałas podczas pracy pompy albo nawet przerwy pracy silnika i całkowita awarii pompy paliwa.

36493

Może to mieć następujące przyczyny:

 • Jako zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wiele pomp paliwa jest wyposażona w zintegrowany filtr sitowy po stronie ssącej. Ten filtr sitowy może zostać zatkany zanieczyszczeniami.
 •  Zgniecione lub zgięte przewody po stronie ssącej redukują przepływ.

Z tego powodu po stronie ssącej nigdy nie wolno montować filtrów drobnooczkowych. Dlatego filtr paliwa zawsze znajduje się po stronie tłocznej.

36490

BŁĘDNE WSKAZANIE POZIOMU PALIWA WSKUTEK NIEPRAWIDŁOWEGO MONTAŻU

W nowoczesnych siodłowych zbiornikach paliwa bezpośrednio w ich wnętrzu często montowane są elementy wyposażenia, np. pompy strumieniowe. Jeśli moduł doprowadzania paliwa zostanie błędnie zamontowany w zbiorniku paliwa, może się na nim zawiesić czujnik poziomu. Skutek: nieprawidłowe wskazanie poziomu paliwa

36496
Aby czujnik poziomu znajdował się w prawidłowej pozycji po zamontowaniu, w wielu zbiornikach i na pokrywach kołnierza modułu doprowadzania paliwa umieszczone są oznaczenia. Moduły doprowadzania paliwa muszą zostać tak zamontowane, aby oznaczenia te znajdowały się naprzeciw siebie lub były w jednej linii.

Powiązane artykuły

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH