jumpToMain
Rys. 1: Kontur tłoka i średnica tłoka (Dmax )

Deformacja plastyczna tłoka w fazie docierania

KS | Kolbenschmidt | Motorservice

Jak zmierzyć średnicę tłoka? Przy jakich odchyleniach nie wolno go już używać? Co zrobić, jeżeli tłok nie ma tak zwanych okien pomiarowych? Jak zmierzyć deformację promieniową tłoka? Ten artykuł pokazuje rozwiązania.

W czasie pierwszych godzin eksploatacji nowe tłoki ulegają trwałej deformacji plastycznej. Średnica większości tłoków zmniejsza się o kilka setnych milimetra. Proces ten określa się jako deformację promieniową tłoka.

Tło techniczne

Deformację promieniową tłoka powodują termiczne i mechaniczne obciążenia tłoka w fazie pierwszego rozgrzewania silnika. Redukcja średnicy tłoka (Dmax ) jest różna w zależności od kształtu konstrukcyjnego, składu materiałowego i obciążenia tłoka.

Co oznacza to w praktyce

Przed montażem średnicę nowego tłoka należy zmierzyć i udokumentować. Jeżeli wartość różni się od wytłoczonej na tłoku, tłoka nie wolno użyć. Wskutek deformacji plastycznej po dotarciu nie będzie już możliwe stwierdzenie pierwotnej średnicy tłoka, który pracował już w silniku. W przypadku tłoków, które już pracowały, nie będą więc możliwe reklamacje związane ze średnicami tłoków.

3569
Rys. 1: Kontur tłoka i średnica tłoka (Dmax )

Pomiar średnicy tłoka

Maksymalna średnica tłoka (Dmax ) występuje w dolnej jednej trzeciej trzonka. Tłoki z powlekanymi trzonkami posiadają często w powłoce tak zwane okna. Maksymalną średnicę tłoka można zmierzyć w dolnym oknie (Rys. 1).

WSKAZÓWKA

W celu zapewnienia bezbłędnego pomiaru powierzchnie przyrządu pomiarowego (mikrometru kabłąkowego) nie mogą być większe od okien w powłoce.

Jeżeli powlekany trzonek tłoka nie dysponuje oknami, średnicę tłoka należy zmierzyć na powłoce. Aby uzyskać dokładny wynik pomiaru średnicy tłoka, należy odjąć od zmierzonej wartości podwójną grubość powłoki (ok. 2 × 0,015 mm). Jeżeli miejsce, w którym średnica tłoka jest największa, nie jest znane (powłoka tłoka bez okien, tłoki niepowlekane), dokładną pozycję należy określić przed dokonanie odpowiedniej ilości pomiarów (pod kątem 90° względem osi sworznia tłokowego).

Słowa kluczowe

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH