jumpToMain
3336

Awaria pompy powietrza wtórnego

wskutek zacięcia przekaźnika

Pierburg | Motorservice

Pompa powietrza wtórnego nie działa po zimnym rozruchu? W komorze silnika wyczuwalny jest zapach spalenizny? Styki elektryczne pompy powietrza wtórnego są nadtopione? Możliwe, że pompa powietrza wtórnego uległa awarii wskutek przeciążenia. O tym, jak do tego dochodzi, przeczytasz w niniejszej broszurze.

Możliwe reklamacje:

  • Pompa powietrza wtórnego nie uruchamia się po uruchomieniu zimnego silnika
  • Zapach nadtopionego plastiku w komorze silnika
  • Ślady nadtopienia na zestykach elektrycznych pompy powietrza wtórnego
  • P0410 „Zakłócenie działania”

Te reklamacje wskazują na awarię pompy powietrza wtórnego wskutek przeciążenia.

Możliwa przyczyna:

Przekaźnik, który wysterowuje pompę powietrza wtórnego, jest zacięty. Wskutek tego pompa powietrza wtórnego była zasilana prądem przez niedopuszczalnie długi okres czasu. Podczas uruchamiania zimnego silnika pompa powietrza wtórnego może pracować przez maksymalnie 90 – 120 sekund. Pompa powietrza wtórnego nie jest przystosowana do pracy ciągłej!

Przy zimnym silniku pojazdu („uruchamianie zimnego silnika”):

Przy ciepłym silniku pojazdu:

Po uruchomieniu zimnego silnika pompa powietrza wtórnego musi się słyszalnie uruchomić.

Uruchomić silnik pojazdu

Jeżeli zasilanie pompy powietrza wtórnego jest prawidłowe, ale pompa powietrza
wtórnego nie pracuje albo pracuje z odgłosem skrobania, gwizdania lub
rysowania, konieczna jest wymiana pompy powietrza wtórnego.

Sprawdzić styki elektryczne układu
zasilania pompy powietrza wtórnego.

Zalecamy jednoczesną wymianę przekaźnika.

Jeżeli pompa powietrza wtórnego jest teraz zasilana napięciem, oznacza to,
że przekaźnik jest zacięty.

Należy w tej sytuacji sprawdzić również pozostałe
komponenty systemu powietrza wtórnego.

Wymienić przekaźnik i pompę powietrza wtórnego.

Obraz uszkodzenia: ślady nadtopieniana obudowie (patrząc od góry do wewnątrzobudowy) | Pierburg | Motorservice
Obraz uszkodzenia: ślady nadtopieniana obudowie (patrząc od góry do wewnątrzobudowy)
3338
Obraz uszkodzenia: ślady nadtopienia na silniku elektrycznym albo na stykach elektrycznych
3339
widok wnętrza pompy powietrza wtórnego (przekrój) ze śladami nadtopienia

Kontrola

Zidentyfikować odpowiedni przekaźnik na podstawie schematu instalacji elektrycznej.

Kontrola końcowa

Po uruchomieniu zimnego silnika pompa powietrza wtórnego musi pracować przez ok. 90 - 120 sekund.

3340
Zasada wdmuchiwania powietrza wtórnego (zasterowanie pneumatyczne)

1. filtr powietrza

2. przepustnica

3. pompa powietrza wtórnego

4. sterownik silnika

5. przekaźnik pompy powietrza wtórnego

6. awaria pompy powietrza wtórnego

7. zawór powietrza wtórnego

8. elektryczny zawór przełączający

9. sonda lambda

10. katalizator

Informacja skrócona: system powietrza wtórnego

Przy uruchamianiu zimnego silnika benzynowego wymagana jest „bogata mieszanka” (λ<1), tzn. mieszanka zawierająca nadmiar paliwa. W związku z tym przy uruchamianiu zimnego silnika powstają między innymi duże ilości tlenku węgla i niespalonych węglowodorów. W celu redukcji emisji tych substancji szkodliwych w fazie uruchamia zimnego
silnika do kolektora wydechowego wdmuchiwane jest bezpośrednio za zaworami wylotowymi bogate w tlen powietrze z otoczenia (powietrze wtórne). Dzięki temu może nastąpić doutlenienie (dopalenie) emitowanych substancji szkodliwych, w wyniku czego powstaje dwutlenek węgla i woda. Generowane przy tym ciepło dodatkowo
nagrzewa katalizator i skraca czas potrzebny do zadziałania systemu regulacji wartości lambda.

To może Cię również zainteresować

System powietrza wtórnego: Podstawy - Motorservice Group

Powiązane artykuły

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH