jumpToMain
20800

Original Equipment Services (OES)

Postaw na partnera, któremu możesz zaufać.

Tak właśnie definiujemy pojęcie Original Equipment Service (OES):
Na liście naszych klientów znajdują się najbardziej renomowani producenci samochodów.
W zakresie seryjnych i poseryjnych części zamiennych dla klientów produkujących oryginalne wyposażenie pojazdów najlepszym wyborem jest nasz system Original Equipment Service (OES). Oprócz dostaw oryginalnych części zamiennych z oferty PIERBURG nasze spektrum dostaw obejmuje całą pełnię usług – optymalnie dostosowanych do specyficznych wymogów klienta.

Doradztwo

Różne problemy techniczne wymagają różnych rozwiązań. Zmieniające się z czasem ilości dostaw mogą też wymagać modyfikacji technicznej.

Z tego względu nasz zespół OES zawsze służy radą i wszechstronną wiedzą fachową. Np. w sytuacjach, w których możliwe jest połączenie lub zastąpienie pojedynczych komponentów, co zapewnia obu stronom zwiększenie ekonomiczności wytwarzania części.

Nasze wsparcie przy projektowaniu optymalnych rozwiązań technicznych i ekonomicznych obejmuje wszystkie fazy eksploatacji pojazdów – od seryjnych i poseryjnych części zamiennych aż po komponenty dla klasycznych modeli.

Orientacja na serwis

Jako specjalista z zakresu zaopatrzenia w części zamienne OES do silników zdajemy sobie sprawę ze szczególnych wyzwań; dlatego też przystosowaliśmy nasze usługi i zasoby do specyficznych oczekiwań naszych klientów.

Aby zapewnić optymalizację produkcji i dostaw, przedstawiamy klientom odpowiednie propozycje i uzgadniamy z nimi wielkości partii. Wytworzone produkty dostarczamy w przystosowanych do potrzeb warsztatów opakowaniach.

Jeżeli klientowi potrzebne są pozazakładowe powierzchnie magazynowe, możemy dla niego wykonywać prace magazynowe i oferować wymagane zasoby magazynowe. 
17067

Kompetencje techniczne

17072
Wspomagamy klientów np. przy zestawianiu zgodnych z zapotrzebowaniem zestawów naprawczych czy projektowaniu optymalnych opakowań.

Wspieramy klientów doradztwem przy określaniu stopni demontażu (np. modułów) i parametrów technicznych różnych sprzedawanych produktów.

Jeżeli możliwe jest korzystne z technicznego punktu widzenia zastąpienie artykułów ulepszonymi wariantami, np. umożliwiającymi redukcję powierzchni magazynowej, nasz zespół OES z własnej inicjatywy proponuje odpowiednie alternatywy techniczne.

Szybkość i niezawodność

Motorservice to specjalista w zakresie logistyki części zamiennych. Wiemy, jak ważne są punktualne i niezawodne dostawy.

Korzystamy przy tym z globalnej sieci logistycznej, zapewniającej optymalną jakość dostaw.

Dzięki dostatecznym zapasom magazynowym i planowaniu produkcji gwarantujemy szybką dostępność potrzebnych artykułów. 
17073
Kontakt

Location Dormagen

Hamburger Straße 15

41540

Niemcy

Telefon: +49 (0) 2133 / 267 - 100

Telefaks: +49 (0) 2133 / 267 - 111

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH