jumpToMain

Ochrona środowiska

Myślimy długoterminowo. A Ty?

Spółka Rheinmetall AG zdaje sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności wobec ludzi i środowiska naturalnego. Z naszego zobowiązania do trwałej ochrony zasobów środowiska naturalnego wyprowadzone zostały zasady polityki środowiskowej przedsiębiorstwa.

Realizujemy w pełni zdefiniowany w nich cel stałej redukcji obciążeń środowiska naturalnego - przekraczającej nawet minimalne wymagania ustawowe. Uwzględniamy przy tym czynniki środowiskowe na całej szerokości łańcucha tworzenia produktów, a szczególnie przy ich projektowaniu i produkcji.

W celu zapewnienia realizacji celów środowiskowych w naszych krajowych i zagranicznych zakładach produkcyjnych oraz w spółce MS Motorservice International wdrożono systemy środowiskowe certyfikowane zgodnie z uznaną globalnie normą ISO 14001. Dzięki szkoleniom załóg w koncernie i jego zakładach powstała pozytywna świadomość kwestii środowiskowych.

Zasady polityki środowiskowej:

 • świadomość wymogów ochrony środowiska naturalnego jako motto operacyjne przedsiębiorstwa
 • ciągła redukcja oddziaływań działalności na środowisko naturalne
 • zasobo- i energooszczędne produkty i produkcja
 • wdrożenie i utrzymywanie systemów zarządzania czynnikami środowiskowym
 • promowanie świadomości środowiskowej u pracowników
 • projektowanie środków i działań w nagłych przypadkach
 • gotowość do dialogu publicznego

Wkład produktów Kolbenschmidt i Pierburg w ochronę naszego środowiska naturalnego

Wiele produktów objętych naszą ofertą jest częścią najnowocześniejszych technologii ekologicznych, na przykład:

 •  redukcja emisji substancji szkodliwych dzięki zastosowaniu pompy powietrza wtórnego, zaworów recyrkulacji powietrza, zaworów pneumatycznych i elektrycznych
 • redukcja ciężaru tłoków dzięki materiałowi LiteKS®
 • nowe formy denek tłoków zapewniające uzyskanie wymogów norm EURO 5 / EURO 6

A propos ochrony środowiska naturalnego…

Przy budowie nowego centrum logistycznego w Neuenstadt firma MS Motorservice International poświęciła dużo uwagi ochronie środowiska. Przejawia się to w zastosowaniu

 • pełnej izolacji termicznej
 • energooszczędnych elementów oświetleniowych
 • cysterny na deszczówkę
 • separację wody brudnej i dachowej i jej odprowadzanie do oddzielnych systemów kanalizacji
 • wykorzystywanie wyłącznie energii termalnej w budynku biurowym

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH