jumpToMain

Filtry (Mechatronics)

Zatrzymują zanieczyszczenia

Filtry silnikowe chronią silnik przed zanieczyszczeniami w oleju, powietrzu i paliwie. Tylko wysokiej jakości filtry mogą zapewnić długi okres eksploatacji i niski stopień zużycia części silnika.

827

Filtry powietrza

Dzięki optymalizacji stopnia odpylania w filtrze powietrza minimalizowane jest zużycie tłoków, pierścieni tłokowych i gładzi cylindra. Dostosowane do charakterystyki silnika i komory montażowej filtry powietrza efektywnie niwelują hałas zasysania.

821

Filtry kabinowe

Filtry kabinowe zapobiegają wnikaniu do kabiny pojazdu przez instalację wentylacyjną ciał obcych z otaczającego powietrza, takich jak kurz, pyłki, zarodniki i sadza. Oprócz dokładnego filtrowania cząstek stałych, filtry kabinowe z węglem aktywnym absorbują również nieprzyjemne zapachy, szkodliwe gazy, takie jak tlenki azotu, dwutlenek siarki, ozon i węglowodory i chronią przed nimi kabinę pojazdu w 95 %.

822

Filtry paliwa

Już najmniejsze zanieczyszczenia w układzie paliwowym mogą prowadzić do poważnych usterek. Szczególnie nowoczesne układy wtryskowe wymagają ekstremalnie czystego, wolnego od pulsacji i homogenicznego dopływu paliwa.

823

Filtry oleju

Ciała obce, które przenikają do silnika wraz z paliwem lub powietrzem zasysanym oraz metaliczny ścier, który powstaje w silniku, są usuwane z obiegu oleju i zatrzymywane w filtrze oleju.

824

Filtry płynu chłodzącego

Filtry płynu chłodzącego chronią układ chłodzenia silnika przez filtrowanie zanieczyszczeń i dozowanie zawartych w filtrze dodatków do układu chłodzenia.

825

Filtry mocznikowe

Filtry mocznikowe filtrują w nowoczesnych systemach uzdatniania spalin z katalizatorem SCR (Selective Catalytic Reduction) roztwór mocznika, chroniąc dzięki temu komponenty systemu przed nadmiernym zużyciem.

826

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH