jumpToMain

Polityka prywatności dla naszej obecności w mediach społecznościowych

 • I. Ogólne

Prowadzimy (publicznie dostępne) profile w różnych sieciach społecznościowych (tzw. social media). Państwa wizyta na tych profilach inicjuje różne operacje przetwarzania danych.

Poniżej przedstawiamy przegląd tego, które z Państwa danych osobowych są pobierane, wykorzystywane i przechowywane przez który podmiot, gdy odwiedzają Państwo jeden z naszych profili.

Dane osobowe to informacje, które można przypisać do użytkownika jako konkretnej osoby (np. imię i nazwisko, wiek, adres, zdjęcia, adresy e-mail, adresy IP). Ponadto poinformujemy, jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych lub do jakiego biura można się zwrócić.

Nie są Państwo zobowiązani do przekazywania nam swoich danych osobowych. Może to być jednak konieczne w celu uzyskania dostępu lub poszczególnych funkcji naszych profili w danych sieciach społecznościowych. Te funkcje mogą nie być dostępne dla użytkownika lub być dostępne tylko w ograniczonym zakresie, jeśli użytkownik nie przekaże nam swoich danych osobowych.

Przetwarzanie danych nie będzie wykorzystywane przez Rheinmetall AG do tworzenia profili użytkowników. Nie dochodzi do automatycznego podejmowania decyzji ani do profilowania. 

Gdy odwiedzają Państwo nasze media społecznościowe, Państwa dane osobowe są zbierane, wykorzystywane i przechowywane nie tylko przez nas, ale również przez operatorów danej platformy. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy nie posiadają Państwo profilu w danej sieci społecznościowej. Poszczególne operacje przetwarzania danych i ich zakres różnią się w zależności od operatora danej sieci społecznościowej i nie zawsze są dla nas identyfikowalne. Szczegółowe informacje na temat gromadzenia i przechowywania Państwa danych osobowych, jak również na temat rodzaju, zakresu i celu ich wykorzystania przez operatora danej sieci społecznościowej można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych osobowych danego operatora: 

 • z polityką prywatności portalu społecznościowego „Instagram”, prowadzonego przez Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, można zapoznać się pod adresem https://help.instagram.com/155833707900388 (data pobrania 28.06.2021)

     

 • II. Informacje na temat gromadzenia danych osobowych w ramach obsługi mediów społecznościowych poszczególnych dostawców
  1. Instagram

Jesteśmy obecni w serwisie Instagram, gdzie przekazujemy informacje o MS Motorservice zainteresowanym osobom. Odwiedziny na stronie internetowej wywołują operacje przetwarzania danych przez operatora serwisu Facebook. „Instagram” to serwis społecznościowy firmy Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia. 

 1. Odwiedzanie naszego profilu w serwisie Instagram

Odwiedzanie naszego profilu w serwisie Instagram wywołuje operacje przetwarzania danych w serwisie Instagram (Facebook). Instagram tworzy tzw. statystyki Custom Audience. MS Motorservice otrzymuje te statystyki w formie anonimowej. Nie mamy wpływu na parametry.

Facebook dostarcza różne dokumenty w tej sprawie. W przypadku współodpowiedzialności z serwisem Facebook zastosowanie ma umowa o współodpowiedzialności: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Facebook niniejszym zobowiązuje się do przejęcia głównej odpowiedzialności za operacje przetwarzania danych, o których mowa.

Ponadto Facebook może uznać dalsze operacje przetwarzania danych za przetwarzanie zlecone. Facebook udostępnia w tym celu odpowiednie dokumenty: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing

Aby dowiedzieć się, które konkretne operacje przetwarzania danych kwalifikują się jako współodpowiedzialność lub przetwarzanie zlecone przez Facebook, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych serwisu Facebook. Z inspektorem ochrony danych serwisu Facebook można skontaktować się pod następującym linkiem:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

W przypadku odwiedzania naszego profilu w serwisie Instagram, Instagram będzie przetwarzał na własną odpowiedzialnośćco najmniej następujące dane osobowe:

 • sieć i połączenia (adres IP lub szybkość połączenia, nazwa operatora komórkowego lub dostawcy Internetu, język, strefa czasowa, numer telefonu komórkowego, informacje o innych urządzeniach w pobliżu lub w sieci, jeśli dotyczy)
 • Dane z plików cookie (uwierzytelnianie; bezpieczeństwo; integralność strony internetowej i produktów; reklamy, zalecenia; spostrzeżenia i pomiary; funkcje i usługi strony internetowej; wydajność; analiza i badania; strony internetowe i aplikacje stron trzecich)
 • „Informacje i treści dostarczone przez użytkownika”
 • „Sieci i połączenia”
 • „Wykorzystanie”
 • „Informacje o transakcjach dokonywanych na naszych produktach”
 • „Działania innych osób i informacje, które przekazują na temat użytkownika”
 • Informacje o urządzeniu (typ urządzenia, np. komputer, telefon, podłączony telewizor i inne urządzenia)
 • Atrybuty urządzenia (system operacyjny, wersje sprzętu i oprogramowania, poziom naładowania baterii, siła sygnału, dostępna pamięć, typ przeglądarki, nazwy i typy aplikacji oraz plików, a także wtyczki)
 • Operacje na urządzeniu
 • Identyfikatory (ID urządzenia i inne identyfikatory)
 • Sygnały urządzeń (Bluetooth i WLAN (punkty dostępu), beacony i radiowe wieże komórkowe w pobliżu)

Instagram wykorzystuje tzw. pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu końcowym, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, nawet jeśli nie posiadają Państwo własnego profilu w serwisie Instagram i nie są zalogowani do swojego profilu podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Te pliki cookie umożliwiają odpowiednio serwisom Instagram i Facebook tworzenie profili użytkowników w oparciu o ich preferencje i zainteresowania oraz wyświetlanie im dostosowanych do nich reklam (w sieci Facebook i poza nią, np. w serwisie Instagram). Pliki cookies regularnie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia.

Na podstawie powyższych danych zbieranych i przetwarzanych przez Instagram uzyskujemy anonimowe statystyki. Na podstawie tych danych możemy śledzić zainteresowanie naszą obecnością na danej platformie.

Więcej informacji na temat operacji przetwarzania i plików cookie można znaleźć na stronie: https://www.instagram.com/legal/privacy/

 1. „Obserwowanie” naszego profilu w serwisie Instagram

Jeśli obserwują Państwo nasz profil w serwisie Instagram, możemy śledzić Państwa nazwę użytkownika na tej platformie. Przetwarzamy te dane wyłącznie dla celów moderacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest utrzymanie integralności kanału.

Rheinmetall AG korzysta z kanału Instagram w sposób pasywny, wyłącznie w celach informacyjnych. Prosimy nie zamieszczać żadnych danych osobowych, zwłaszcza danych wrażliwych.

Dane te są przechowywane w okresie istnienia Państwa profilu w serwisie Instagram.

Podstawą prawną przetwarzania danych przez Instagram może być Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, która mogła zostać przekazana usługodawcy podczas rejestracji. Użytkownik może w każdej chwili odwołać tę zgodę wobec serwisu Facebook zgodnie z art. 7 7 ust. 3 s. 1 RODO.

Podczas wizyty na platformie Instagram istnieje możliwość, że Państwa dane będą przetwarzane poza Unią Europejską, w szczególności w USA. Może to utrudnić lub uniemożliwić egzekwowanie Państwa praw.

Facebook-Instagram przestrzega standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej w przypadku przekazania danych do USA: https://de-de.facebook.com/help/566994660333381

 • III. Linki do mediów społecznościowych

Oprócz naszej obecności na platformach mediów społecznościowych udostępniamy również linki do zewnętrznych platform mediów społecznościowych. Do tego celu używamy grafik dostawców. Te grafiki nie mają połączenia z portalami społecznościowymi. Stanowią one wyłącznie reprezentacje platform, aby można było łatwo dotrzeć do odpowiednich usługodawców.

Dopiero po kliknięciu na grafikę użytkownik zostanie przekierowany do odpowiedniej platformy. Po przekazaniu danych dostawca mediów społecznościowych zbiera informacje od użytkownika. Nie można wykluczyć, że Państwa dane zostaną przekazane do USA i będą dalej przetwarzane. 

 • IV. Prawa Państwa jako osób, których dotyczy przetwarzanie danych

Jako osoby, których dane dotyczą, mają Państwo różne prawa w ramach RODO, które wynikają w szczególności z art. 15–21 RODO:

 • Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (art. 15 RODO): Zgodnie z wymogami prawnymi mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe.
 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO): Zgodnie z wymogami prawnymi mają Państwo prawo do żądania uzupełnienia lub sprostowania niekompletnych lub nieprawidłowych danych dotyczących Państwa.
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO): Zgodnie z wymogami prawnymi mają Państwo prawo zażądać, aby Państwa dane osobowe zostały niezwłocznie usunięte. Uwaga: natychmiastowe usunięcie danych może być uniemożliwione przez ustawowe obowiązki przechowywania danych lub inne uzasadnione powody ich przechowywania.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): Zgodnie z wymogami prawnymi mają Państwo prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): Zgodnie z wymogami prawnymi mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które nam Państwo udostępnili, w ustrukturyzowanym, popularnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, jeśli jest to technicznie możliwe, do żądania przekazania ich innej odpowiedzialnej stronie.
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): Zgodnie z wymogami prawnymi mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, o ile przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów (por. art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO).
 • Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania do celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • Prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO): Mają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 ust. 1 RODO): Zgodnie z wymogami prawnymi mają Państwo prawo złożyć skargę do wybranego przez siebie organu nadzorczego ds. ochrony danych, w szczególności w państwie członkowskim Państwa pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

Zmiana naszych warunków ochrony danych

Zastrzegamy sobie możliwość dostosowania co pewien czas deklaracji dotyczącej ochrony danych, aby zawsze była zgodna z aktualnymi wymogami prawnymi lub w celu wprowadzenia zmian naszych usług zawartych w deklaracji dotyczącej ochrony danych. Przy ponownej wizycie Użytkownika obowiązuje zawsze aktualnie pokazywana informacja dotycząca ochrony danych.

Kontakt do pełnomocnika ds. ochrony danych

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownika można się zwrócić bezpośrednio do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych, który jest do dyspozycji wraz ze swoim zespołem także w przypadku próśb o udzielenie informacji, wniosków lub zażaleń.

Rheinmetall AG
Datenschutzbeauftragter
Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf
Deutschland
dsb-rhag@rheinmetall.com

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH