Szanowny Użytkowniku,

po zaakceptowaniu niniejszych warunków użytkowania uzyskasz pozwolenie na wykorzystywanie zamówionego logo i zdjęć wyłącznie w celu podanym w opisie wykorzystania. Przekazywanie plików osobom trzecim, a także modyfikacje ich wielkości i kolorów oraz sposobu prezentacji, są zabronione.MS Motorservice International GmbH zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego pozwolenia w przypadku zmiany stosunku umownego lub wykorzystywania materiałów w celach niezgodnych z podanym.

cookie-ok